Welkom op de site van het Platform Friese Rassen en Gewassen.

Het Platform is een samenwerkingsverband van organisaties in Friesland en er buiten, die als doel hebben Friese en met Fryslân verwante rassen en gewassen te behouden en toe te (laten) passen.

Via deze site kunt u via de 'meer infoknoppen' doorklikken naar een van de deelnemende organisaties.


De Stichting Fruit yn Fryslân (FYF) zet zich in voor het opsporen, het behoud en de toepassing van de vijf erkende Friese appelrassen en drie bessenrassen. FYF signaleerde een met Friesland verwant perenras en zes appelrassen.


De Zwartbles-fokkersgroep richt zich op het fokken van het Zwartblesschaap zoals dit volgens de organisatie van oorsprong bedoeld is: een ruim schaap met veel inhoud en lengte dat krachtig is in gang en stand.

.

Het FHRS zet zich in voor het behoud en de toepassing van de Fries-Hollandse Zwartbonte. Volgens een opgave van het 'Centrum voor Genetische Bronnen Nederland' stonden er in 2016 2129 volwassen vrouwelijke dieren ingeschreven. De risicostatus werd als kwetsbaar, de trend als stabiel beoordeeld.


Deze organisatie bevordert de fokkerij van de Stabij- en Wetterhoun. Volgens een opgave van het 'Centrum voor Genetische Bronnen Nederland' werd in 2016 het aantal volwassen vrouwelijke dieren bij de Stabijhoun op 2000, bij de Wetterhoun op 500 ingeschat. De risicostatus van de Stabijhoun werd als normaal, van de Wetterhoun als bedreigd voorgesteld. De risicostatus van de Stabijhoun werd als normaal, van de Wetterhoun als bedreigd ingeschat.

Het Werkverband Friese Rassen streeft naar het behoud en de toepassing van Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen. Deze gewassen zijn in Friesland ontstaan of ze kwamen er vroeger voor en zijn nu bedreigd of verdwenen. De Stichting onderhoudt een collectie van 110 landbouwgewassen.

De Stichting Roodbont Fries Vee zet zich in voor het behoud en de toepassing van het Friese Roodbonte rund. Volgens een opgave van het 'Centrum voor Genetische Bronnen Nederland' werd in 2016 het aantal volwassen vrouwelijke dieren bij de Friese Roodbonte op 485 ingeschat. De risicostatus werd als bedreigd, de trend als stabiel ingeschat.

Doel van de organisatie is het in stand houden van de identiteit van de Wetterhoun.

De organisatie stelt zich ten doel de kwaliteit van het Friese hoenderras te verbeteren. Bovendien wordt er naar gestreefd meer fokkers voor het Friese hoen enthousiast te krijgen.

Volgens een opgave van het 'Centrum voor Genetische Bronnen Nederland' werd in 2016 het aantal volwassen vrouwelijke dieren bij het Friese hoen op 600, het aantal krielen op 400 ingeschat. De risicostatus werd als bedreigd, de trend als stabiel beoordeeld.


Doel van de organisatie is het in stand houden van de identiteit van de Stabijhoun.

Doel van de organisatie is het instandhouden en toepassen van het Zwartblesschaap. Men probeert ervoor te zorgen dat het uiterlijk van het schaap ongewijzigd blijft. Het aantal ingeschreven dieren bedroeg in 2015 1550 ooien en 147 rammen.

Het Frysk Melkskieppestamboek zet zich in voor het behoud en de toepassing van het Friese Melkschaap.

Als je de Friese en de Zeeuwse melkschapen (die dezelfde eigenschappen hebben) bij elkaar optelt, waren er volgens een opgave van het 'Centrum voor Genetische Bronnen Nederland' in 2016 5000 volwassen vrouwelijke dieren. De risicostatus werd als kwetsbaar, de trend als stabiel beoordeeld.De landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten zet zich in voor het behoud en het toepassen van de Nederlandse landgeit. De organisatie kent een actieve Friese fokkerslub. Bij deze club staan 1850 geiten en 1900 bokken ingeschreven.


De Vrienden van het Oude fruit zetten zich in voor het opsporen, het behoud en de toepassing van de fruitrassen, waaronder de vijf erkende Friese appelrassen.


De Baggelhof is een bedrijf dat de erkende Friese fruitrassen in voorraad heeft.

  • Herbarium Frisicum is een organisatie die herbariumbladen van de Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen maakt en de Friese aardappelrassen onderbrengt in alcohol. De organisatie besteedt bovendien aandacht aan de houtige gewassen.